This website uses cookies to improve service. By using this site, you agree to this use. More about Privacy policy. I UNDERSTOOD!

Events

Vaikų ir pedagogų emocinio intelekto stiprinimas: nerimo ir pykčio eliminavimas
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Wednesday 19 May 2021
Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimo sistemos susikūrimas
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Wednesday 26 May 2021
Kaip nuteikti save ir mokinius nuolatiniam tobulėjimui ir pasiekimams?
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Wednesday 2 June 2021
Naujosios kartos vaikų (ekrano vaikų) ypatumai, mokymo ir vertinimo metodai
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Monday 17 May 2021
Tęstiniai mokymai. Naujosios kartos vaikai - iššūkis mokytojui.
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Wednesday 2 June 2021
Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas bendrojo lavinimo mokykloje
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Thursday 27 May 2021
Vaikų autizmas: atpažinimas ir pagalbos metodai
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Thursday 3 June 2021
IT ir aktyvių mokymo(si) metodų panaudojimas dvikalbiams vaikams
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Thursday 10 June 2021
Gabių mokinių situacija mokykloje. Išskirtinumo atpažinimas
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Thursday 17 June 2021
Tęstiniai mokymai. Specialiojo ugdymo teorija ir praktika įtraukiojo mokymo fone.
Vieta
ONLINE seminaras (Zoom)
Laikas
Thursday 17 June 2021

Apps for you!

Safe the woods! Present a ticket to the event on your phone.
If you are the organizer - need by scanning the participants' tickets.


 

 

GONEPLAN organizer

May your events speak for you! Distribute tickets with GONEPLAN for FREE now!

Register here!