This website uses cookies to improve service. By using this site, you agree to this use. More about Privacy policy. I UNDERSTOOD!

How do I get a VAT invoice for purchased tickets?

PVM sąskaitos faktūros išsirašymas:

  1. Eikite į "Mano užsakymai" puslapį;
  2. Žiūrėkite į "Mano užsakymo istoriją" sąrašą, kuriame pateikiami Jūsų pirkimai;
  3. Pasirinkite pirkimo užsakymą, kuriam norite gauti sąskaitą faktūrą ir spauskite mygtuką dėšinėje eilutės pusėje "IŠSIRAŠYTI sąskaitą faktūrą" (jeigu mygtuko nėra, tokiu atveju jums nėra suteikta Organizatoriaus galimybė išsirašyti sąskaitą faktūrą);
  4. Atsidariusiame lange supildykite prašomą informaciją ir spauskite "Sukurti{".
  5. Atsisiųskite PVM sąskaitą faktūrą.

Iinformacija, kurią pirkėjas įrašo išsirašant PVM sąskaitą faktūrą:

  1. Įmonės pavadinimas;
  2. Įmonės kodas;
  3. Įmonės el. paštas;
  4. Įmonės adresas;
  5. PVM mokėtojo kodas;

Pastaba: Jeigu nėra suteikta PVM sąskaitos faktūros išsirašymo galimybės, tokiais atvejais turite kreiptis į renginio organizatorių.

To the FAQ overview

GONEPLAN organizer

May your events speak for you! Distribute tickets with GONEPLAN for FREE now!

Register here!