This website uses cookies to improve service. By using this site, you agree to this use. More about Privacy policy. I UNDERSTOOD!

Where to see the ticket proceeds

Susikūrus renginį, "Mano renginiai" puslapyje, "Analizė" skiltyje pasirinkite nuorodą "Klientų sąrašas". Ten matysite visus įsigytus į jūsų renginį bilietus. Pajamas galite matyti išeksportavus įsigytų bilietų informaciją į Excel arba CSV formato failą, stulpelyje "Tipas" atsifiltruokite žodį "purchasable" ir susumuokite stilpelį "Jūsų pajamos", taip pamatysite Jūsų parduotų bilietų  bendrą sumą.

To the FAQ overview

GONEPLAN organizer

May your events speak for you! Distribute tickets with GONEPLAN for FREE now!

Register here!