This website uses cookies to improve service. By using this site, you agree to this use. More about Privacy policy. I UNDERSTOOD!

Who is responsible for the event that has failed or quality?

Už neįvykusius renginius, jų nukėlimą, kokybę, pinigų už bilietus grąžinimą ar kitus susijusius klausimus atsako renginio Organizatorius. Dėl žalos atlyginimo kreipkitės  pas renginio organizatorių.

To the FAQ overview

GONEPLAN organizer

May your events speak for you! Distribute tickets with GONEPLAN for FREE now!

Register here!